Početak > Zadar Nekretnine > Energetski Certifikat Email AdriaMare Pretraživanje   HR  EN  DE  IT  FR  HU
Detaljno pretraživanje | Info | Usluge & Cijene | Nekretnine u Hrvatskoj | Kako kupiti | Imovinski i pravni poslovi | Smještaj | Legalizacije Nekretnine Servis | Nekretnine na Ovrhe | Ilegalni agenti i agencije | Energetski Certifikat | Partneri
Zadar Poluotok | Zadar centar | Zadar zapad | Zadar istok | Sjeverna obala | Južna obala | Zadarski otoci
Zaleđe | Velebitska obala | Lika | Zagreb | Dubrovnik | Srednja Dalmacija | Istra
Energetski Certifikat potrebna najam ili prodaja


Ulaskom u EU, certifikat će se morati pribaviti i za svaku nekretninu koja bi se iznajmljivala ili prodavala, bez obzira na to kada je sagrađena. Time se ide i u smjeru zaštite potrošača. Naime, certifikat će biti vrlo sličan onome koji smo navikli dobivati kada kupujemo veće elektroničke uređaje kao što su hladnjaci, klima-uređaji, perilice rublja ili suđa. Zgrade će se dijeliti u osam razreda, od najučinkovitijeg razreda A+ do najlošijega G. Prema toj kvalifikaciji, svaki kupac može jasno procijeniti isplati li mu se živjeti u takvom objektu s obzirom na potrošnju, jer će se to odraziti i na visinu njegovih komunalnih računa.

Tko je obvezan imati Energetski certifikat?

PRODAJA - Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (stan, apartman, poslovni prostor...) dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

NOVA ZGRADA - Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

ZGRADA JAVNE NAMJENE - Energetski certifikat i javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene, korisne površine veće od 500 m2,

  • moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
  • korisne površine veæe od 250 m2, moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.

Zgrade javne namjene - Zgrade javne namjene određene Pravilnikom jesu zgrade javnog sektora i ostale zgrade u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi. (npr: Zgrade javnog sektora, državnih i drugih tijela, lokalne i podruène vlasti, sudovi, vojarne, zatvori, bolnice i druge zdravstvene ustanove, zgrade gospodarskih i međunarodnih asocijacija, zgrade banaka i financijskih organizacija, trgovine, restorani, hoteli, zgrade drugih uslužnih i turistièkih djelatnosti, školske i znanstvene ustanove, sportski objekti, muzeji, kina, kazališta, itd.

IZNALJMIVANJE – Pojedinačne i samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 31.12.2015.

Vlasnici kuæa – vila za iznajmljivanje, apartmana, stanova ili obiteljskih kuæa u kojim se dio prostora koristi u turistièke svrhe moraju pribaviti Energetski certifikat objekta do kraja 2015. godine.

Obveza isticanja energetskog razreda prilikom oglašavanja

Ukoliko se oglas za zgradu koje se prodaje, iznajmljuje ili na drugi način stavlja na tržište objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred te zgrade i to je odgovornost vlasnika.Šot je Energetski Certifikat?


Republika Hrvatska je 31.3.2010. donijela obvezu energetskog certifikata za svaku zgradu koja se želi prodati, iznajmiti ili dati u leasing. Dakle, od 31. ožujka sve zgrade - bilo da je riječ o postojećim stambenim, poslovnim, mješovitim, javnim ili nestambenim zgradama ili pak novogradnji, pa čak i zgradama u fazi gradnje, svi objekti koji se žele prodati, iznajmiti ili dati u leasing - moraju imati energetski certifikat i jasno iskazano koliko energije troše za grijanje, hlađenje i ventilaciju.

Energetski certifikat je svojevrsna osobna iskaznica zgrade (koja većinom vrijedi 10 godina) u kojoj je točno izraženo koliko energije troši, koliko nepotrebno gubi te kojem energetskom razredu pripada, a on će postati dio svakog kupoprodajnog ugovora te neće biti potreban isključivo ako stan, kuću ili neki drugi objekt prodajete ili iznajmljujete bračnom drugu ili članu obitelji.

Poput hladnjaka i bijele tehnike, prema razini potrošnje energije, stanovi, kuće i zgrade dijelit će se na vrlo štedljive i ekonomične objekte razreda A+, one manje efikasne bit će razred A, lošije B, C, D, E, F, a one najrastrošnije i potpuno neekonomične imat će razinu energetske potrošnje G.

Princip funkcioniranja zapravo je vrlo sličan kao kod kupnje bijele tehnike. Kao što su proizvođači elektroničkih uređaja dužni dati potpunu specifikaciju o potrošnji energije pojedinog kućanskog uređaja, jednako će tako vlasnici kuća, stanova, zgrada također biti dužni kupcu dati na uvid koliko troši zgrada te kojem energetskom razredu pripada.


Novi kriterij pri kupnji


Potrošnja energije zasigurno će postati još jedan od važnih kriterija pri kupnji ili najmu stana, a posebice poslovnih prostora, jer su i do sada ljudi vrlo često prije kupoprodaje ili potpisivanja ugovora o najmu tražili na uvid režije za grijanje, a mnogi su zbog visokih računa i odustajali.

I kod kupnje novogradnje investitori će biti dužni pokazati kupcima energetski certifikat, a možda će upravo taj podatak biti ključan za odabir određenog stana u slučaju da se ne možete odlučiti između nekoliko zgrada u istom kvartu koje se prodaju za istu cijenu po četvornome metru.Energetsku iskaznicu imat će nestambene zgrade poput hotela, restorana, sportskih objekata i sve javne zgrade, poput škola, vrtića, muzeja, javnih gradskih i državnih institucija, a njihova obaveza je da u roku od tri godine javno izlože energetski certifikat.

Iznimka su samo zgrade površine manje od 50 kvadrata, one nad kojima je proces ovrhe, crkve, spomenici kulture, jednostavne građevine, hale i industrijske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena.


Za postojeće zgrade


Što se tiče postojećih zgrada koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, one moraju imati energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU.


Za nove zgrade


Sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan prema odredbama pravilnika koji se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada.

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 kvadrata i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. Za ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.


Za javne zgrade


Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat najdulje 36 mjeseci od objave odluke ministrice.


Vrijednost nekretnina: energetski certifikat


Donošenje pravilnika o energetskom certificiranju zgrada i izdavanje energetskih cerifikata te usklađivanje ostalih zakona sa propisima EU bi mogi biti neki od dobrih mehanizama za uvođenje reda na tržištu nekretnina. Mnogi očekuju da će ulaskom Hrvatske u Eu porasti cijene svih nekretnina. Međutim , kada se tržište smiri i uspostave se stalni kriteriji, kvalitetne nekretnine će moći držati dobre cijene ali u odnosu na lokaciju odnosno mirkolokaciju na kojoj se nalaze. Sama lokacija neće biti razlog za visoku cijenu ako je nekretnina nekvalitetna i u smislu energetske iskoristivosti i u smislu općenite kvalitete i kvalitete korištenih materijala.


Google

Realitica.com - oglasi za nekretnine