Page de départ > Zadar Immobilier > Services & Coûts Email AdriaMare Recherche   HR  EN  DE  IT  FR  HU
Recherche Avancée | Info | Services & Coûts | Immobilier en Croatie | Processus d’achat | Registre foncier et cadastre | Logement | Services de Légalisation | Vente aux Enchères Cour | Agents et agences illégales | | Associés
Zadar Poluotok | Zadar centre | Zadar l`ovest | Zadar est | Nord littoral | Sud littoral | Iles de Zadar
Arrière-pays | Velebit côte | Lika | Zagreb | Dubrovnik | Dalmatie Centrale
Redevance pour services de lAgence

LES COMMISSIONS DE COURTAGE


La Commission est chargée comme un pourcentage du prix d'achat total
 

1. CONTRAT DE VENTE - Commission la plus basse possiblle - 4%

2. VENDEUR - commission de l'agence lors de la vente immobilière est payée par le vendeur - 2-6%

3. ACHETEUR - commission de l'agence lors de l'achat des biens est payé par l'acheteur - 2-6%

4. ÉCHANGE - Lors de l'échange des maisons de la commission de l'immobilier est payé par chacune des parties à l'échange, un pourcentage est calculée à partir de la valeur du bien en cause dans l'échange - 3%

5. LOCATION EN LOCATION BAIL - commission est versée par le bailleur et le preneur

Pourcentage des mensuelle de 100%

Minimum 100%

Pour les locations ou les baux pour une période de plus de 12 mois 150%

 
Pour les acheteurs:

Toutes les données concernant tout l'immobilier sur notre site est basé sur des renseignements fournis par le propriétaire. En conclusion du contrat, une commission de 3% plus TVA du contrat d'achat pour nous est dû. Le coût minimum est de € 3000 HT.


Pour ce prix, vous obtenez de nous un service complet:


* Visite de la langue par les partenaires compétents
* La planification d'itinéraire et de l'aide au logement
* Achat sans risque supporté par des avocats professionnels et des notaires
* Contrat d'achat et testé dans votre langue

Après votre achat, nous sommes heureux de s'occuper de vos biens pendant toute l'année avec notre service de conciergerie et de vous fournir locataire pour votre bien! S'il vous plaît contactez-nous sans connexion.Conditions générales

ADIO  DORA j.d.o.o.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. Stranice na adresi adriamare.hr u vlasništvu su društva Adio Dora j d.o.o.
 2. U svrhu oglašavanja nekretnine na stranicu adriamare.hr,  klienti mogu  angažirati Adio Dora da:

a)      Oglašava nekretninu na stranicu adriamare.hr.  Za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa odgovoran je isključivo klijent.  Oglas se može otkazati pismenom ili telefonskom putom. 

b)      Posredreduje u prodaju ili najam vaše nekretnine.   Za posredovanje u promet nekretninama je potreban potpisan ugovor o posredovanje i prihvačanje Opći Uvjeti Poslovanje u Promet Nekretninama.

 1. Klijent u oba slučaja, za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću.
 2. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje vodi Adio Dora.
 3. Sve objave, oglasi,  fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Adio Dora ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet stranice adriamare.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, klijent preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštiti Adio Doru od svih takvih zahtjeva. Klijent se obvezuje nadoknaditi Adio Doru za svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.
 4. Klijent se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.
 5. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa klijenta i Adio Dora (nastali zbog istinitosti podataka, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo sa klijentom. Adio Dora nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste zbog neodgovornost klijenta.
 6. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava ime, telefon, adrese i sl.   U slučaju ako bi se treća osoba (potencijalni klijent) uputi upit u vezi oglasa Adio Dori, klijent će biti informiran putem telefonom.  Adio Dora. sadržava prava da ne daje informaciju o nekretnine ukoliko potencijalni klijent ne želi potpisati Ugovor o Posredovanje za Kupac. 
 7. Adio Dora zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.
 8. Objavom oglasa na adriamare.hr klijent se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite od Adio Dora (na telefon ili e-mail).
 9. Adio Dora ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.
 10. Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine i sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 011-01/12-01/191, Urbroj: 71-05-03/1-12-2, od 19. prosinca 2012. Adria Dora j. d.o.o. agencija za promet nekretnine donosi pod servis markom Adria Mare Nekretnine ℠:     

OPĆI UVJETI POSLOVANJA U PROMET NEKRETNINA

I. UVODNE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sadrže odredbe osobito o sljedećem:

 1. obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretnina,
 2. vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku
 3. pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
 4. posredničkoj naknadi.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:

 1. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 2. Adio Dora jdoo - Adria Mare Nekretnine je posrednik je u prometu nekretninama.
 3. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 4. Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 5. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

II. PONUDA

Članak 3.

 1. Posrednik pismenim ili usmenim putem zaprima ili daje ponude za sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcima.
 2. Posrednik zadržava mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine.
 3. Ponude i obavijesti primljene od Posrednika, Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

 1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i
Garantie de titre

CPIN: Za 1200 kuna do 'čistih papira' za nekretninu

Autor/izvor: Marina Šunjerga - marina.sunjerga@seebiz.eu

ZAGREB - "Razvoj certifikata koji će jamčiti ispravnost nekretnine dobro je došao na tržište jer će koristiti svim akterima u procesu kupnje nekretnine", rekao je Đuro Njavro, na predstavljanju Certifikata pravne ispravnosti nekretnine, CPIN-a.

'Razvoj certifikata koji će jamčiti ispravnost nekretnine dobro je došao na tržište jer će koristiti svim akterima u procesu kupnje nekretnine',  rekao je Đuro Njavro, na predstavljanju Certifikata pravne ispravnosti nekretnine, CPIN-a.

CPIN je standardizirani certifikat renomiranih hrvatskih odvjetnika kojim se potvrđuje da je pravno stanje nekretnine odgovarajuće i da su svi papiri usklađeni i upisani u zemljišne knjige. Postupak kupoprodaje nekretnina uključuje brojne troškove, a jedan od njih je svakako, kažu u Crozilli, trošak provjere pravne dokumentacije, kojeg kupci nevoljko plaćaju, ali su na to prisiljeni zbog brojnih nekretnina s neriješenim imovinsko- pravnim odnosima, koje se nalaze na tržištu.

Odvjetnik Silvije Cipčić- Bragadin, koji je i idejni začetnik projekta, upozorio je da na tržištu postoji mnogo nekretnina na kojima postoje plombe ili su opterećene hipotekama, a nalaze se u prodajnoj ponudi.

'Zbog izbjegavanja tih situacija Hrvatskoj je potreban jedan takav certifikat, koji kupcu daje sigurnost, ali i pravne informacije koje bi dosada morao platiti', naglasio je Cipčić- Bragadin.

Osim kupac, kojem pojednostavljuje proces kupnje, postojanjem CPIN-a profitirat će cijelo tržište jer će prisiliti prodavatelje da prije oglašavanja i prodaje nekretnine 'srede svoje knjige', naglasio je Ante Tabak, direktor Razine 3, kompanije u čijem portfelju nalazi portal Crozilla.com. Naime, Crozilla.com, portal za oglašavanje nekretnina, prvi će uvesti na tržište mogućnost pretrage oglašenih nekretnina temeljem posjedovanja CPIN-a.

'To je još jedna od novosti na tržištu, a nama je vrlo drago da je možemo implementirati i ponuditi veću sigurnost i veći broj informacija svojim klijentima', naglasio je Tabak.

CPIN će izdavati ovlašteni odvjetnici, a prodavatelji će ga po nekretnini plaćati po cijeni od 1200 kuna, bez obzira o kojoj je nekretnini riječ.
Google

Realitica.com - oglasi za nekretnine